• Suzuki XBEE

  Brièvmâ, kom je fè d'abitüd, je vè ojurd'üi parlë d'ün otomobil ke je n'èmè pa partikülièrmâ mè ki m'a plü dè ke j'è vü sët imaj si-desu.

  (Klik sür l'imaj pur l'agrâdir.)

  S'ë gras a së galb è së rôder ke j'è coazi de prëzâtë la Suzuki XBEE sür se blog.

  La Suzuki XBEE, s'ë ün vërsiô agrâdi et plü püisât de la petit Suzuki Hustler.

  Suzuki Hustler

  La Suzuki Hustler ë-t-ün kei, se ki n'ë pa le ka de la Suzuki XBEE, ki ë, ël, boku moê karë è, a mô gu, û pe plü joli.

  Ël pe ëtr ëkipë de katr ru motris, ki se môtr pratik â zon-z-ânëjë.

  L'êtërier ë, lüi, partikülièrmâ trist, è lë sièj o flâ jon et la plâc de bor ivoar sô loê de râdr plü calerez l'atmosfèr.

  Je truv set êtërier â total dëkalaj avëk l'imaj ke râvoa l'ëkstërier, trè-z-aksë sür lë loazir è lë spor. Lë flâ jon flüo pev fèr alüziô a sët ünivër, mè se n'ë pa süfizâ, è sürtu le lô bâdo ivoar n'a pa sa plas la-dedâ. J'orè prëfërë ün otr kuler.

  La form dë büz d'aërasiô rapël sël dë far avâ. S'ë-t-û dëtai ke j'èm biê. Parëi pur lë panël de komâd â form d'âsêt silêdrik, ke je voa de plüs-â-plüs d'aier.

  Û bô poê o mültiple-z-espas de râjmâ. S'ë se ke j'èm le plüs cë lë vëikül japonè.

  Suzuki XBEE

  Mô prëfërë, s'ë l'espas su le siëj.

  Je ne me laserè jamè de voar la Suzuki XBEE priz â plôjë. Se galb û pe rëtro ë tëlmâ satisfesâ a regardë.

  Take care.

  Foto : Suzuki.

  « Mazda 121Oumou Sangaré »

  Tags Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :