• Tag ëkspërimâtal

    Résultats pour la recherche du tag ëkspërimâtal :
  • ...boku. S'ë, â gro, û mëlâj de sô dë-z-anë 80 avëk dë përküsiô kübèn, le tu dâ-z-ün mëlodi ki fè dâsë. Frâcemâ, s'ë-t-û bô sô. Le klip kâ-t-a lüi ë-t-û pe ëkspërimâtal , avëk plê de süpërpozisiô d'imaj sakadë. Prêsipalemâ û loop o ralâti de la câtez ki...

    Lire la suite...