• Tag imaj

    Résultats pour la recherche du tag imaj :
  • ...dë-z-anë 80 avëk dë përküsiô kübèn, le tu dâ-z-ün mëlodi ki fè dâsë. Frâcemâ, s'ë-t-û bô sô. Le klip kâ-t-a lüi ë-t-û pe ëkspërimâtal , avëk plê de süpërpozisiô d'imaj sakadë. Prêsipalemâ û loop o ralâti de la câtez ki dâs devâ ün süksësiô de foto è...

    Lire la suite...

  • ...ke se büs ë de kôsepsiô âsien, ë sela se kônfirm kâ-t-ô regard la parti arièr dü büs... (Foto : Tic Maroc) Tü vua së de bobin ? Ô ne le vua pa trè biê sür l'imaj mè-z-il i a entr cakün de së bobin ë cakün dë përc dü trolëbüs û « kabl de rapël », ki sërv-t-a...

    Lire la suite...