• Tag müzik

    Résultats pour la recherche du tag müzik :
  • ...â 2012. Je n'è riê kôpri o parol parse ke mô nivo d'ëspañol n'ë pa-z-asë ëlevë pi lë tradüksiô ke j'è truvë â liñ sô burë d'ërer. La müzik me plè boku. S'ë, â gro, û mëlâj de sô dë-z-anë 80 avëk dë përküsiô kübèn, le tu dâ-z-ün mëlodi ki fè dâsë....

    Lire la suite...

  • Ojurd'üi, âkor ün fua, j'è dësidë de parlë de müzik. Pa d'otomobil, âkor ün fua. È purtâ, Oumou Sangaré a û liê nô nëglijabl avëk le môd de l'otomobil : ël a donë sô nô a dë 4x4, 'fê si tü ve â savuar plüs, clik isi . Mè se n'ë pa se ki m'êtërës la mêtenâ. Je...

    Lire la suite...